De Laurier

De sporen van zijn rijke parfum dwingen mij
om uit diepe dalen te klimmen

Zijn wintergroene pracht ontwaakt in mij
een verlangen naar goddelijke extase

Ferm staat hij voor mij met zijn gelukzalige energie
Zijn dampen vervagen de wereld om mij heen

Verleid door zijn poëtische gefluister
Verdwaal ik in de labyrint van zijn bladeren
zoekend naar mijn waarheid